Frequentietherapie

Frequentietherapie

Frequentietherapie met de Plasmatrohn

Het fundamentele uitgangspunt is gebaseerd op het feit dat het lichaam in staat is zelf ziekten op te lossen. Zolang het erin slaagt de nodige energie, frequentie en communicatie te verkrijgen. Deze communicatie wordt verkregen door het resonantie-effect, dat wil zeggen dat informatie zowel via biochemische signalen (deeltjes) als via de overdracht van energie (golven) wordt verzonden.

PLASMATROHN®

Het is gebaseerd op het werk van Dr. Rife, Tesla en Dr. Lachowsky, in verband met hun onderzoek met frequenties dat al in de jaren 1920 tot 1940 begon en verrassende resultaten liet zien bij botkanker en andere chronische ziekten. Terwijl Dr. Rife en anderen meestal frequentie gebruikten om bacteriële en virale infecties te elimineren, is de focus van onze software anders.

Het gezonde lichaam is een lichaam waarin alle cellen coherent met elkaar kunnen communiceren. PLASMATROHN® bereikt dit proces door de resonantie-inductie van elektromagnetische pulsen van hoogspanningsplasma.

Afhankelijk van de correctiefrequentie worden de sterkte en de duur van de cellen in zelfresonantie gezet. Dit autoresonantie-effect is verantwoordelijk voor de waargenomen toename van de mitochondriale activiteit en van de biofotonische activiteit en intercellulaire communicatie. Recente studies suggereren dat mitochondriale activiteit de interne celspanning verhoogt. Dit kan mitose in gezonde cellen en apoptose in zieke cellen kan veroorzaken.

PLASMATROHN® is geprogrammeerd om positieve resonanties te creëren in alle cellen van het lichaam, waardoor hun juiste synchronisatie en dus de perfecte uitwisseling van informatie en energie tussen hen mogelijk wordt. In tegenstelling tot andere hulpmiddelen die zich vooral richten op het elimineren van een specifieke ziekteverwekker, richt de  PLASMAROHN® zich op het vergemakkelijken van celsynchronisatie.

Het basisconcept is dat een harmonieuze, evenwichtige en gezonde omgeving geen geschikte plaats is voor ziekteverwekkers om zich te vermenigvuldigen.

Werkingsmechanisme en doel van de Plasmatrohn®-toepassing

De Plasmatrohn kan een specifiek referentieveld opwekken dat verschillende celstructuren beïnvloedt, afhankelijk van de frequentie- en intensiteitsparameters. Het basisidee is dat cellulaire communicatie gebaseerd is op het effect van resonantie, d.w.z. dat niet alleen informatie van de ene cel naar de andere wordt gestuurd via biochemische signalen, maar dat ook energie wordt overgedragen.

We maken binnen de praktijk gebruik van deze therapie voor zeer uiteenlopende doelen. Zowel voor het doden van pathogenen als het herstellen van organen en systemen zetten we deze krachtige therapie in.

Plamatrohn zoals ontwikkeld door Medalab te Zwitserland